Tisztelt látogató!

Szeretettel üdvözlöm a Práznovszky Ügyvédi Iroda honlapján.

Ügyvédi irodánk jogi szolgáltatásokat lát el és elősegíti a természetes személyek alkotmányban foglalt védelemre való jogának és a természetes és jogi személyek jogainak és érdekeinek az érvényesítését a Szlovák Köztársaság alkotmánya, alkotmányos törvényei, törvényei és egyéb jogszabályai, valamint az ügyvédekről szóló 2003. évi 586. számú törvény értelmében.

Tevékenységünk keretén belül jogi tanácsot adunk és ellátjuk

- az ügyfeleink képviseletét bíróságok, közhatalmi szervek és egyéb jogi személyek előtti eljárásban,

- védelmet büntetőügyben,

- sértettek képviseletét büntetőeljárásban,

- szerződések, beadványok és más iratok készítését,

- jogi elemzések készítését,

- ügyfeleink vagyonának a kezelését,

- jogi tanácsadás és jogsegély további formáit.

Kérjük, látogassa meg személyesen ügyvédi irodánkat, hogy kellő szakmai segítséget nyújtsunk jogai érvényesítésében.

Tisztelettel

 

JUDr. Ing. Práznovszky Miklós, PhD.

ügyvéd