JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Adresa:

Advokátska kancelária Práznovszky

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., advokát

Bočná 26, SK-940 71 Nové Zámky

Slovenská republika

 

IČO:

11728094

 

DIČ:

1020418311

 

Telefon:

00421 35 6416183 (pevná linka)

00421 905 943724 (mobil)

 

Fax:

00421 35 6416183

 

E-mail:

praznovszky@praznovszky.com

praznovszky.m@mail.t-com.sk

 

Bežný účet:

Všeobecná úverová banka, a. s.

2676506959/0200

IBAN: SK55 0200 0000 0026 7650 6959

SWIFT: SUBASKBX