JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Dr. Tamás Erdős, Budapešť

 

Dr. Tamás Erdős je advokát, daňový poradca a mediátor. Je členom Budapeštianskej advokátskej komory, kde je evidovaný pod číslom 01-015349.

Okrem advokátskej činnosti sa venuje daniam, sociálnemu poisteniu, firemnému právu, ako aj majetkoprávnym veciam a účtovníctvu.

 

Ďalej na stránku