JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Naši partneri

Naša advokátska kancelária spolupracuje s týmito partnermi:

 

Maďarsko

 

                         Dr. Tamás Erdős, advokát, daňový poradca, mediátor

                         Budapest

 

 

 

Rakúsko

 

Dr. Reinhard Rosskopf, advokát

Viedeň