JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ

 

 

 

Dr. Reinhard Rosskopf, Viedeň

 

Dr. Reinhard Rosskopf je advokát. Je členom Viedenskej advokátskej komory.

Hlavnými oblasťami jeho pôsobenia sú:

- všeobecná advokátska prax,

- vlastnícke práva k bytom,

- práva vyplývajúce z nehnuteľností,

- právo bývania,

- dedičské / rodinné právo

- správa konkurznej podstaty.

 

Kontakt:

Dr. Reinhard Rosskopf

Ditscheinergasse 4/3

1030 Wien

Telefon: 0043 1 2198525-0

Fax: 0043 1 2198586

E-mail: office@ra-rosskopf.at

Prejsť na Facebook