JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Advokát

Súdny tlmočník a prekladateľ